Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm VLXD, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

- Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016 - 2020.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị quyết về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước.

Bộ Xây dựng hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị số 3/CT-BXD về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 970/QĐ-BXD về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

    Trang   ‹‹ Trước 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE