Ấn phẩm thông tin XDCB&KHCN
 

Văn bản quản lý

Văn bản các cơ quan TW

- Thông tư hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung

- Thông tư Quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng Công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016.

- Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong công nghiệp xi măng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

- Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng Việt Nam. 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Quốc hội ban hành Nghị quyết số 45/2017/QH14 về việc Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 – 2016”

- Bộ Xây dựng ban hành Quyết định Công bố Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. 

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Chính phủ ban hành quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 

 

Văn bản quản lý

Văn bản các cơ quan TW

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định về việc ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

- Thủ tướng Chính phủ có Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 - 2020

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng

 

Văn bản quản lý

Văn bản các cơ quan TW

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vũng Tàu đến năm 2035

- Chính phủ ban hành Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

- Bộ Xây dựng ban hành Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất vật liệu xây dựng đến năm 2020”

- Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của ngành Xây dựng về tăng trưởng xanh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

 

Văn bản các cơ quan TW

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai - tỉnh Lào Cai đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

- Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

 

Văn bản các cơ quan TW

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, đến năm 2030

- Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng

 

Văn bản các cơ quan Trung ương

- Bộ Xây dựng ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng. 

    Trang   ‹‹ Trước 6 7 8 9 10 11 12 13 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE