Giới thiệu sách mới
 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2017. Số trang: 399

Tác giả: Quang Minh, Tiến Phát

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002148 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2017. Số trang: 391

Tác giả: Quang Minh

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002149 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2017. Số trang: 662

Tác giả: Quang Minh, Tiến Phát

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002150 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2017. Số trang: 391

Tác giả: Quang Minh, Tiến Phát

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002145 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Lao động. Năm 2017. Số trang: 391

Tác giả: Nguyễn Hữu Đại

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002147 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

 Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 184

Tác giả: Nguyễn Việt Anh

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002124 – Thư viện KHKT-BXD.

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 534

Tác giả: Phạm Văn Thoan

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002144 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 373

Tác giả: Phạm Văn Thoan, Phạm Thị Thúy, Hà Huy Hưởng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002143 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 101

Tác giả: Lê Minh Thoa

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002142 – Thư viện KHKT-BXD. 

 

 Nhà xuất bản: Xây dựng. Năm 2017. Số trang: 244

Tác giả: Trần Việt Hùng

Ngôn ngữ: Việt Nam. Địa chỉ tài liệu: VT.002141 – Thư viện KHKT-BXD.

    Trang   ‹‹ Trước 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE