Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1086/GCN-BXD về việc Công ty Cỗ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1085/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và kỉểm định xây dựng Miền Bắc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1084/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Sông Đáy đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1083/GCN-BXD về việc Trung tâm Thành An 161 - Tổng công ty Thành An (Binh Đoàn 11) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1082/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và kiểm định chất lượng Bắc Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1081/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tam Hiệp Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1080/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn công trình Gia Hưng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1079/GCN-BXD về việc Tổng công ty 789 - Bộ quốc phòng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1078/GCN-BXD về việc Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin Khoa học đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1077/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiên Phúc Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE