Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 12/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1143/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH Nguyễn Hoàng Kiên Giang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1142/GCN-BXD về việc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1141/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn khảo sát thiết kế xây dựng Tràng An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1140/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần kiểm định xây dựng và môi trường AG đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1139/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Phương Trinh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1138/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần cơ điện và xây dựng Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1137/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thương mại và xây dựng Phong Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1131/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1130/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng đô thị Sông Hồng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/08/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1129/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 12 13 14 15 16 17 18 19 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE