Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1077/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiên Phúc Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1076/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1075/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Đạt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1074/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng và thương mại FTL đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1073/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1072/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định Đại Đồng Lộc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1071/GCN-BXD về việc Viện Nghiên cứu và ứng dụng Vật liệu Xây dựng Nhiệt Đới đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1042/GCN-BXD về việc Công Ty Cổ phần tư vấn thí nghiệm Trường Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1041/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Tây Đô đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1040/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng số 2 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 13 14 15 16 17 18 19 20 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE