Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1082/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và kiểm định chất lượng Bắc Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1081/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tam Hiệp Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1080/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn công trình Gia Hưng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1079/GCN-BXD về việc Tổng công ty 789 - Bộ quốc phòng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1078/GCN-BXD về việc Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin Khoa học đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1077/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thiên Phúc Việt Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1076/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1075/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Duy Đạt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1074/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng và thương mại FTL đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1073/GCN-BXD về việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quảng Trị đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 16 17 18 19 20 21 22 23 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE