Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1072/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định Đại Đồng Lộc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1071/GCN-BXD về việc Viện Nghiên cứu và ứng dụng Vật liệu Xây dựng Nhiệt Đới đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1042/GCN-BXD về việc Công Ty Cổ phần tư vấn thí nghiệm Trường Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1041/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH kỹ thuật ứng dụng Tây Đô đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1040/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng số 2 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1039/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH tư vấn và xây dựng Chí Tâm đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1038/GCN-BXD về việc Công Ty TNHH Địa kỹ thuật Đức Phong đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1037/GCN-BXD về việc Công Ty cổ phần xây dựng và kiểm định công trình Trường Thành đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1036/GCN-BXD về việc Công ty Cổ Phần Kiểm Định Xây Dựng Thiên Thành đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1035/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hà Ninh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 17 18 19 20 21 22 23 24 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE