Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1034/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn xây dựng Miền Đông đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1033/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng số 1 Hải Dương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1032/GCN-BXD về việc Trung tâm Quản lý kỹ thuật và Kiểm định xây dựng – Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 24/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1031/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Một thành viên Bảo Tuân đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 23/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1026/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định ALPHA đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 23/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1025/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn Kiểm định Hà Nội đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1023/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Xây dựng Gia Lộc Khang đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1022/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 22/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1021/GCN-BXD về việc Công ty TNHH liên hợp xây dựng Vạn Cường CT đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

 Ngày 22/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1020/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng công trình giao thông 481 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 18 19 20 21 22 23 24 25 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE