Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1385/GCN-BXD về việc Công ty TNHH khảo sát xây dựng Minh Anh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1384/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần xây dựng vận tải và thương mại Quang Minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1383/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Phú Quốc Kim đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1375/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn và xây dựng V-Tech 79 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1374/GCN-BXD về việc Công ty cổ Phần USTESTVIETNAM đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 01/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1365/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Nam Việt Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 01/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1364/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định và tư vấn xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 01/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1363/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng Hoàng Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 01/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1362/GCN-BXD về việc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 01/11/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1361/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn và kiểm định công trình Phú Thọ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE