Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1011/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Bình Định đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1010/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn & xây dựng Đà Thành Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1009/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn và kiểm định chất lượng công trình Tiến Hưng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1008/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định QUA VI CO đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1007/GCN-BXD về việc Ban Quản lý dự án Điện 1 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1006/GCN-BXD về việc Công ty CP Tư vấn và Kiểm định công trình xây dựng Vĩnh Phúc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

 Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1004/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng T.M.N đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1003/GCN-BXD về việc Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Quảng Ngãi đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1002/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng CTES đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 19/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1001/GCN-BXD về việc Công ty CP Kiểm định và tư vấn xây dựng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

    Trang   ‹‹ Trước 20 21 22 23 24 25 26 27 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE