Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 16/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 980/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Nguyễn Hoàng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 16/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 979/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định chất lượng và xây dựng công trình Honest đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 16/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 978/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng – Incosaf đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 977/GCN-BXD về việc Công ty CP Thiết bị khoa học kỹ thuật và kiểm định chất lượng công trình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 976/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn Trường Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 975/GCN-BXD về việc Xí nghiệp Khảo sát và xây dựng điện - Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 974/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hải Dương đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 973/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đăng Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 972/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm định và tư vấn xây dựng - Sở Xây dựng Lâm Đồng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 12/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 971/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn kiểm định Chấn Hưng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 22 23 24 25 26 27 28 29 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE