Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 09/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 955/GCN-BXD về việc Công Ty Cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Quang Minh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 954/GCN-BXD về việc Phân viện Vật liệu xây dựng Miền Nam đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 948/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xây dựng thương mại Hoàng Phúc Hưng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 947/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 946/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần thí nghiệm kiểm định công trình trọng điểm I đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 945/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng và thương mại Phúc Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 944/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn khảo sát kiểm định xây dựng Trường Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 943/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 942/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần đầu tư thiết kế kiểm định xây dựng số 1 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 08/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 941/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Long An đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   ‹‹ Trước 24 25 26 27 28 29 30 31 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE