Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1479/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 15 tập thể thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018 gồm:

 

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1477/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 06 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng nghề Xây dựng, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1476/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 22 cá nhân thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1475/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 04 tập thể thuộc Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018 gồm:

 

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1474/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 06 cá nhân thuộc Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm học 2017-2018 gồm:

 

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1472/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể thuộc Trường Cao đẳng Cơ giới xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018 gồm:

 

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1471/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 02 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm học 2017-2018 gồm:

 

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1470/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 01 tập thể và 05 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm học 2017-2018 gồm:

 

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1468/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 08 tập thể thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018 gồm:

 

Ngày 13/11/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1467/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 04 tập thể và 02 cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm học 2017-2018 gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE