Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 198/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 10 tập thể thuộc Bệnh viện Xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 197/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 07 cá nhân thuộc Bệnh viện Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 196/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 05 cá nhân thuộc Bệnh viện Xây dựng, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 195/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho 03 cá nhân thuộc Bệnh viện Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác liên tục từ năm 2015 đến năm 2017 gồm:

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 194/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 03 cá nhân thuộc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 193/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể thuộc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 25/01/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 64/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 03 cá nhân thuộc Công ty Cổ phần Texo Tư vấn và Đầu tư, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 14/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1254/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 06 cá nhân thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm học 2016 - 2017 gồm:

 

Ngày 14/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1253/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 09 tập thể thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016 - 2017 gồm:

 

Ngày 14/12/2017, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1252/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho 05 cá nhân thuộc Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác liên tục từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2016 - 2017 gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE