Tin hoạt động

Chi phí quản lý dự án công trình thủy điện Sử Pản 2 (7/18/17 4:49 PM)

Việc áp dụng Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ quy định áp dụng đối với các dự án sử dụng: vốn ngân sách nhà nước; vốn ODA; vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh; vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước. Đối với các nguồn vốn khác do người quyết định đầu tư quyết định. 

Nghiệp vụ kinh tế
Đào tạo nghiệp vụ định giá xây dựng
LIÊN KẾT WEBSITE